Alfabet Atlet

 LotteSalling.dk

Alfabet-Atlet

En bog der giver børnene mulighed for at lære alfabetet med hele kroppen.


"Dette er nok årets udgivelse til bogstavindlæringen og bør være tilgængelig for alle, der arbejder med dette emne" (Folkeskolen.dk)


"Remserne er inspirerende, bevægelserne sjove og illustrationerne lige til at gå ombord i" (Bibliotek.dk)

Klik for at se plakaten. Bestil sammen med bogen for 20 kr. - eller seperat for 30 kr. 


Tryk på følgende linjer for

ark med kropsbogstaver

(højreklik derefter og arkivér eller "føj til fotos"


ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQR

STU

VWX

YZÆ

ØÅ

Par-bogstaver1

Par-bogstaver2

Par-bogstaver3

AlleStoreBogstaverKan også downloades HER via Dropbox

Klip ud og hæng op på væggen.

De kan også lægges på gulvet, sættes på "kaste-terninger", klistres på pap, hænges på snore osv. 

Klik på billeder for stor version