Læsevejledning Gud, Thor og Oldemor

GUD, THOR OG OLDEMOR  - af Lotte Salling

Læsevejledning, med ideer til dialogisk læsning og aktiv deltagelse.

Tilbage


GENERELT:

Snak om forsiden og titlen. Bed børnene beskrive tegningen. Hvad tror de, at bogen handler om, ud fra tegning og titel? Snak om handlingen undervejs, hold pauser, støt, forklar og og spørg til de ting der sker. Stil åbnende spørgsmål der lægger op til at formulere sætninger frem for ja- og nej-svar.

Lad børnene gætte med på de mest oplagte rimord i hvert vers (sig evt. forlyden, for at hjælpe på vej). Lav gerne fagter, sjove lyde eller grimasser undervejs, for at gøre historien mere levende (f.eks. sig lyde, som fluerne der summer, ”dryp” med fingrene på hinanden når det regner, lav flyvebevægelser som engle, giv hinanden knus, vift med pegefingeren som oldemor når hun bestemmer osv.) 


FOKUSORD:

Vælg fokusord og skab forforståelse. Start med at snakke om /forklare udvalgte ord, inden oplæsningen, ord der har betydning for historien, så børnene bedre forstår indholdet (alternativt kan man snakke om de vigtigste 2-3 ord inden oplæsningen og snakke om de andre ord, efterhånden som man møder dem i teksten).  Ordene kan bl.a. være:

Gud, Thor, Oldemor/oldeforældre, Bort, Ordner, Engle, Savne, Om kap, Fornemme, Skrap, Bestemme, Have styr på, Stresset, Nysgerrig, Holde øje, Snød, Plejede, Er omme, Ender.


FOKUS-/SAMTALEEMNER, med spørgsmål til børnene:

Dø: Hvad er det at dø? Hvor tror I, man tager hen, når man dør? Kender I nogen, der er døde? (dyr eller mennesker). Hvad gør I, når I savner dem? 

Elske: Man kan elske andre, men man kan også elske at gøre nogle bestemte ting. Oldemor elsker f.eks. kaffe, kortspil, bøger og sit oldebarn. Hvad og hvem elsker I selv allermest, og hvorfor?

Trøste: Hvad er det at trøste nogen? Hvornår har I selv brug for at blive trøstet? Hvem trøster jer mest? Har I prøvet at trøste venner eller andre, der var kede af det?

Bestemme: Hvad betyder det, at man er den, der bestemmer? Hvem bestemmer hvad derhjemme? Er der ting, I selv får lov til at bestemme? Hvad ville I gerne bestemme, hvis I kunne?

Hjælpe: Oldemor hjælper Gud. Hvad er det at hjælpe hinanden? Hvad hjælper I med? Hvornår har I brug for hjælp? Husker I at spørge om hjælp, når I har brug for det? Og er I gode til at hjælpe andre?

Stresset: Hvad er det at være stresset? Har I selv nogle gange meget travlt og føler jer stressede? Har de voksne nogen gange så travlt, at de ikke har tid til jer?


AKTIVITETER, i forbindelse med bogens emner:

Snakke om kap: Oldemor elskede at snakke om kap. Hvordan gør man det? Prøv at aftale en sætning, I skal sige. Hvem kan sige den hurtigst? Øv jer lidt og prøv igen.

Engle: Vis på gulvet, hvordan man laver sneengle (hvis der er sne udenfor, laves der selvfølgelig rigtige sneengle). Prøv også at tegne en tegning med snevejr, sneengle og snemænd. Prøv også at tegne engle med glorier eller tegn en himmel med måne, stjerner og engle der titter frem bag skyerne.

Hjertebed: Hvis I har adgang til jord, så prøv at lave et lille ”hjertebed”, ligesom pigen, og så blomsterfrø eller plant blomster til dem I savner.

Tordenlyde: Oldemor flytter møbler, så det tordner. Kan I også lave tordenlyde? Hvordan?

Kortspil: Hvad for nogle kortspil kender I. Prøv at spille dem. Kan I snyde ligesom oldemor? Hvordan?

Sang: Hvilke sange kan man synge til dem, man savner? Prøv at finde nogen og syng dem sammen.

Kager: Pigen bager kager til oldemor. Hvordan bager man vaniljeekiks. Bag eventuelt nogen sammen.

_____________________________________________________________________________________________________________

Tlf.:60681215  lotte.salling@mail.dk  CVR 30438744