Skriftsprogstilegnelse

Skriftsprog

(Tilbage)


 

Børns skriftsproglige udvikling afhænger af flg. færdigheder:


•Deres forståelse for sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver

•Deres indsigt i at læse-/skrivefærdigheder er vigtige redskaber til at udtrykke/udvikle sig (nogle børn eksperimenterer meget af sig selv, mens andre skal guides og opmuntres)Indsigt i sprogets formside (f.eks. tog = kort ord men lang ting / forståelse af rim og remser osv)kræver...


- Guidning


- Adgang til læsestof og oplevelse af omgivelsernes interesse for læsning


- Styr på finmotorik (træn m. maling, tegninger, fingerlege)


- Forståelse for sammenhæng mellem lyd og skriftfremmes ved...


-Fokus på bogstavkendskab (pege / tale om)


- Oplevelse af læserytme, via både prosa og lyrik


- Legeskrivning / leg med former modellering


- At barnet fra en tidlig alder har været motorisk aktiv


 

Sprog- og skriftsprogstimulerende tiltag bør løbe som en rød tråd gennem dagen, gerne knyttet til remser og aktiviteter, da dette bidrager til bedre kategorisering af begreberne.


 

At ”knække læsekoden”


Når barnet begynder at kunne knytte bogstaver til sproglyde, og forstå sammenhængen mellem disse, har det knækket læsekoden = lært at udnytte det alfabetiske princip. Bogstaverne bliver funktionelle.

 

Eksperimenterende / legende skrivning er mere gavnligt end at terpe bogstaverI højtlæsningen styrer vi børnenes opmærksomhed mod skriften, når vi peger på ord og bogstaver, siger lydene, viser læseretningen mens vi siger ordene osv.


 

Læsning er en blanding af  Læseoplæring, Læseopdragelse, Læselyst og motivation

 


Læseoplæring:


•Præsentere bøger og tekster


•Vise hvordan man læser op


•Lege med bogstaver og bogstavlyde


•Pege på og øve alfabetet


•Pege på læseretningen


•Lege med former, farvelægning af ord osv


 


Læseopdragelse:


•Præsentere børn for mange genrer


•Fremme adgangen til læsestof


•Skabe læsetraditioner


•Give børnene et kendskab til både klassikere og moderne tekster


•Præsentere forskellige kulturværdier


•Reflektere over tekster


•Træne fantasi og indre billeddannelse


 


(Tilbage)


Tlf.:60681215  lotte.salling@mail.dk 

CVR 30438744